Tietosuojakäytäntö

TPA Claims & Admin AB (jäljempänä TPA) toimii varmistaakseen, että henkilötietosi ovat aina suojattu ja niiden käsittely tapahtuu GDPR:n (Yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseen.

TPA toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelyssä. Tietojesi käsittelystä vastaavat TPA:n työntekijät. 

Tässä tiedotteessa kerromme sinulle, miten ja miksi TPA käsittelee henkilötietojasi.

Asiakassuhde

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamiseksi sekä käsitelläksemme TPA:lle tekemäsi vahinkoilmoitukset. Tietoja käytetään esimerkiksi tunnistaaksemme sinut asiakkaaksi, korvauspäätösten valmisteluun ja käsittelyyn sekä verkkopohjaiseen asiakasportaaliin pääsemiseksi. 

Henkilötietojen käsittelyä tapahtuu myös silloin, kun TPA ottaa sinuun yhteyttä saadakseen lisätietoja vahinkotapaukseen liittyen. Henkilötietojen käsittelyä tapahtuu myös silloin, kun asiakkaana saat TPA:lta tietoja sähköisesti esimerkiksi tekstiviestillä, sähköpostilla tai kirjautumalla asiakasportaaliin, missä voit saada tietoja tai allekirjoittaa asiakirjoja sähköisesti.

Henkilötietojasi asiakkaana voidaan käsitellä sen jälkeen, kun TPA:n oikeutettu kiinnostus tietojesi käsittelyyn on tasapainossa henkilökohtaisen yksityisyytesi kanssa. Tällainen käsittely voi liittyä esimerkiksi lääkärintodistusten, sairaalatietojen, työtodistusten, viranomaisten todistusten jne. käsittelyyn. Tällainen käsittely on tarpeen sen varmistamiseksi, että TPA maksaa korvaukset oikein.

Henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään myös TPA:n lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuten riittävän asiakastuntemuksen saavuttaminen ja varmistaminen, seuraamusluetteloiden tarkastaminen, asiakirjojen ylläpitäminen sekä tietojen luovuttaminen viranomaisille näiden pyynnöstä.

Yhteydenotot TPA:n kanssa

Käsittelemme henkilötietojasi, kun otat meihin yhteyttä tai kun otamme sinuun yhteyttä sähköpostilla, kirjeellä, yhteydenottolomakkeella verkkosivustollamme tai muuten.

TPA käsittelee tietojasi sen jälkeen, kun TPA:n oikeutettu kiinnostus tietojen käsittelyyn ja henkilökohtainen yksityisyytesi ovat tasapainossa.

Henkilötietoja voidaan käsitellä TPA:n oikeutetun edun vuoksi oikeusvaateiden laatimiseksi ja puolustamiseksi.

TPA:n yhteistyökumppanit

TPA voi käsitellä yhteistyökumppanin työntekijöiden henkilötietoja tarkoituksena kommunikoida yhteistyökumppanin kanssa sekä hoitaa yritysten välistä sopimussuhdetta ja sovittuja palveluita. Tähän voi kuulua esimerkiksi laskujen hallinta.

TPA käsittelee tietojasi sen jälkeen, kun TPA:n oikeutettu kiinnostus tietojen käsittelyyn ja henkilökohtainen yksityisyytesi on tasapainossa. Tietojen käsittely on tarpeen TPA:n sopimussuhteen ylläpitämiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä TPA:n oikeutetun edun vuoksi oikeusvaateiden laatimiseksi ja puolustamiseksi.

Keräämme sinusta tietoja eri lähteistä.

Keräämme sinusta tietoja asiakkaana sinulta itseltäsi, kun ilmoitat korvausvaatimuksesta ja kun asian käsittelyä varten tarvitaan lisätietoja. Tämän voit tehdä käyttämällä mitä tahansa digitaalista kanavaamme (esimerkiksi sähköpostia, asiakasportaalia, sähköistä allekirjoitusta) tai tavallista postia.

Hyvän asiakasrekisterin ja sen hoidon ylläpitämiseksi TPA voi täydentää henkilötietoja hankkimalla niitä yksityisistä ja julkisista rekistereistä. Tiedot hankitaan sen valtakirjan mukaisesti, jonka olet antanut TPA:lle tehtävän suorittamiseksi.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi TPA voi yhdistää henkilötietoja seuraamusluetteloihin valvontaa suorittaakseen.

Keräämme tietoja myös kolmansilta osapuolilta, kuten vakuutusyhtiöiltä, Kelalta, lääkäreiltä ja sairaaloilta sekä työttömyysvakuutusrahastoilta ja -kassoilta, siinä määrin kuin on tarpeellista. Tällaisia tietoja saadaan vain siinä määrin, kuin se on tarpeellista vahinkoasiaan liittyvien toimeksiantojen suorittamiseksi.

TPA jakaa tietoja yhteistyökumppanin, esimerkiksi vakuutusyhtiön tai vakuutusedustajan kanssa. Näissä tapauksissa sekä TPA että yhteistyökumppanimme ovat vastuussa henkilötiedoista ja saat meiltä saamiesi tietojen lisäksi tietoja myös osapuolelta, jonka kanssa olet allekirjoittanut vakuutussopimuksen.

Tietoja voidaan jakaa myös tiettyjen TPA:n palveluntarjoajien kanssa, esimerkiksi järjestelmätoimittajien ja pilvipalvelujen tarjoajien kanssa. Näissä tapauksissa palveluntarjoaja toimii antamiemme ohjeiden mukaisesti eikä saa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Voimme myös jakaa henkilötietoja viranomaisten, myös lakia valvovien viranomaisten kanssa tilanteissa, joissa olemme velvollisia tekemään niin. Tällainen toiminta on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietoja voidaan jakaa myös tuomioistuimille, vastapuolille ja muille oikeudenkäynneissä mukana oleville osapuolille. Tällainen käsittely tapahtuu TPA:n oikeutetun edun mukaisesti oikeusvaateiden  laatimiseksi ja puolustamiseksi.

TPA voi myös jakaa tietoja mahdollisten ostajien ja myyjien kanssa liiketoiminnan hankinnan tai sulautumisen yhteydessä. Tällainen tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa oikeutetut edut myynnin tai sulautumisen toteuttamisessa.

TPA:n tietojenkäsittely tapahtuu EU/ETA alueella. Jos TPA:n tai TPA:lle palveluja tarjoavan yrityksen olisi siirrettävä henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle, TPA vastaa tarvittavien suojatoimenpiteiden noudattamisesta.

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin olet TPA:n asiakas ja myös sen jälkeen, kun asiasi on ratkaistu, lain edellyttämässä laajuudessa. Tähän voi kuulua esimerkiksi asiakasdokumentaation ja sopimusten tallentaminen, jotka osoittavat, mistä TPA ja sinä olette sopineet.

Muissa tapauksissa henkilötietoja käsitellään vain niin kauan, kuin se on tarpeellista.

Pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä käsittelemiimme henkilötietoihisi ja saada rekisteriote henkilötiedoistasi.

Pyydä korjausta

Sinulla on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista.

Suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa.

Käsittelyn kieltäminen suoramarkkinointiin, mukaan lukien profilointi

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ja peruuttaa asiakaspostituslistojen tilaaminen.

Pyydä käsittelyn rajoittamista

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus pyytää TPA:ta rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tällaisissa tilanteissa TPA ei välttämättä pysty toteuttamaan sopimuksen mukaisia velvoitteita vahinkokäsittelyn toteuttamiseksi.

Tietojen siirrettävyys

Tietyissä olosuhteissa ja jos se on teknisesti mahdollista, sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Poistaminen

Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi. Tämä ei kuitenkaan päde, jos TPA on velvollinen tallentamaan henkilötietojasi lakiin perustuen.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, voit aina ottaa yhteyttä TPA:han.

Kenneth Granholm

TPA Claims & Admin AB

Södra Gubberogatan 20

416 63 Göteborg

Puhelin: 031-760 70 15

Sähköposti: info@tpaclaims.se

Tietosuojavaltuutettu toimii valvontaviranomaisena henkilötietojesi käsittelyn osalta. Jos uskot, että sinua koskevia tietoja on käsitelty vastoin tietosuoja-asetusta, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

2021.04.06